Otsing
Otsi uudist:
Otsi toodet:
Uudised
Alkoholiaktsiisi tõus ja prognoositud aktsiiside laekumine riigieelarvesse
01.07.2015
Rahandusministeeriumist laekunud vastus

2015. a  18 mln eurone lisatulu jaguneb järgmiselt:
- 3 mln on KM
-10 mln tuleb 15% aktsiisitõusust (jõustus 1.01.2015)
- 5 mln tuleb kange alkoholi varudest, mis soetatakse detsembris 2015

Eelmise valitsuse (mai 2014) otsustatud alkoholiaktsiisi tõusu mõjud võrreldes olukorraga, kui kehtiks seadus määradega 2015 +5% ja 2016 +5%:

Tekkepõhised mõjud (koos KM)              2015       2016          2017        2018
2015 +15% ja 2016-2018 +10% aastas    18 000   48 000     64 800     74 400

Rahandusministeerium kasutab alkoholiaktsiisi laekumise prognoosimisel nii kange alkoholi kui ka õlle puhul logaritmmudelit, kus aktsiisimäära kõrval on kasutatud makromajanduslike muutujaid nagu näiteks keskmine netopalk ja eratarbimise reaalkasv. Need kasvud ei näita mitte üksnes aktsiisitõstmise mõju vaid makromajanduslike tegurite ja aktsiisipoliitika koosmõju. Vastavalt poliitilisele otsusele muudame mudelis aktsiisimäärasid. Teiste alkoholi liikide laekumise prognoos on seotud eratarbimise reaalkasvuga.